ข่าวแม่สอด : นายกฝอ จัดประชุมโครงการทัศนศึกษาดูงานจัดการศึกษาครู-บุคลากรทางการศึกษา

นายกฝอ จัดประชุมโครงการทัศนศึกษาดูงานจัดการศึกษาครู-บุคลากรทางการศึกษา

        วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561   ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก จัดประชุม โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโกเมน  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

        ซึ่งในการประชุมนี้ได้ประชุมเรื่องการจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่โรงเรียน อบจ.เชียงราย เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งสมาคมครู  ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  รวมถึงการเป็นเจ้าภาพกีฬานักเรียน อปท.รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือในปี 2562 ซึ่งนครแม่สอดได้เป็นเจ้าภาพ

      ทั้งนี้ ดร.นายกฝอ ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าของ สนามกีฬานานาชาติ ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงให้ทางจังหวัดตากส่งมอบ  และการขออนุมัติโครงการสร้างโรงยิม  สระว่ายน้ำ รวมถึง เสนอโครงการใหญ่นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อปรับทัศนียภาพใน อ.แม่สอด อีกด้วย.