ข่าวแม่สอด : นายกฝอ จัดประชุมโครงการทัศนศึกษา แจ้งข่าวโครงการโทลเวย์-รถไฟแม่สอด

นายกฝอ จัดประชุมโครงการทัศนศึกษา แจ้งข่าวโครงการโทลเวย์-รถไฟแม่สอด

       วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561   ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก จัดประชุม โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโกเมน  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

          ซึ่งในการประชุมนี้ได้ประชุมเรื่องการจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งจะศึกษาดูงาน การจัดการความเป็นเลิศด้านการศึกษา  กีฬา  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งสมาคมครู  ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า

                และในการประชุมครั้งนี้ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ได้บอกกล่าวถึงความสำเร็จในการขอโครงการทางด่วนโทลเวย์  และรถไฟสายนครสวรรค์-กำแพงเพชร-แม่สอด ซึ่งรัฐบาลได้ตอบรับในโรดแม็พแล้ว ซึ่งคาดว่าคนแม่สอดจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก  รวมถึงการของบพัฒนาถนนและสนามบินแม่สอดขนาดใหญ่  โดยท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี  รวมถึงพัฒนาถนนเส้นหลัก 9 สายในอำเภอแม่สอดก็ได้เริ่มดำเนินการประมูลแล้ว.