ข่าวแม่สอด : นายกฝอ ชี้นครแม่สอดพัฒนาคมนาคมครั้งใหญ่ทุ่มงบกว่า 450 ล้านสร้างถนนวงแหวน

        ดร.นายกฝอ ชี้ นครแม่สอด พัฒนาระบบคมนาคม ครั้งใหญ่อีกรอบ กรมทางหลวงชนบท ทุ่มงบกว่า 450,280,000 ล้าน สร้างถนนวงแหวน พร้อมกัน 4 สาย รอบเมืองแม่สอด โครงการ ง2 , ง3, ค1 และ ค2 ตามผังเมืองรวมแม่สอด เชื่อม Asean Economics Communit-AEC อินเดีย-ยุโรป และเชื่อมโลก บนเส้นทางสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Corridor -EWEC

         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวถึงการพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมในพื้นที่นครแม่สอด ล่าสุด ว่า จากการที่เข้าร่วมประชุมกับกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ทราบว่า กรมทางหลวงชนบท จะเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างถนนวงแหวานรอบเมืองแม่สอด พร้อมๆกัน 4 สาย 4 เส้นทางการคมนาคม นับว่าเป็นโครงการใหญ่อีกโครงการที่จะดำเนินการภายใน 900 วัน หรือ 3 ปี สิ้นสุดโครงการ ในราวเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยทางหลวงชนบทจะใช้งบประมาณ 450,280,000 ล้านบาท ในการดำเนินเมกะโปร์เจ๊กส์นี้ ประกอบด้วย เส้นทางสาย ง2 กม.0+000.000- กม.1+180.000 ระยะทาง 1,180 เมตร หรือ ประมาณ 1.1 กม. สาย ง3. กม.0+000.000- กม.9+780.981 ระยะทาง 9,780.981 เมตร หรือประมาณ 9.7 กม. โดยจุดเริ่มต้นก่อสร้าง ที่ กม.2+302 ของทางหลวงแผ่นดิน 1090 ที่ กม.1+621.055 เป็นจุดบรรจบสิ้นสุดของสาย ค1 ที่ กม.2+070.442 เป็นจุดตัดกับถนนศรีพานิช ที่ กม.3+115.206 เป็นจุดตัดถนนแม่สอด-แม่กุ ที่ กม.4+297.233 เป็นจุดตัดถนนแม่สอด-แม่ตาว ที่ กม.7+152.922 เป็นจุดบรรจบสิ้นสุดของถนนสาย ค2 และที่ กม.9+780.981 เป็นจุดสิ้นสุดการก่อสร้าง ที่ กม.0+999.075 ของ ถนนสาย ก.8 ในส่วนของสาย ค1. เริ่มที่ กม.0+000.000- กม.0+824.003 ระยะทาง 824.003 ม. และ สาย.ค 2 กม.0+000.000- กม.1+804.063 ระยะทาง 1,804.063 ม.หรือ 1.8 กม. โดยสรุปนั้นเส้นทางทั้ง 4 สายใหม่ จะเชื่อมเขตเทศบาลนครแม่สอด- ตำบลท่าสายลวด-ตำบลแม่กุ-ตำบลแม่ตาว เป็นผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องทางจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 ม. มีไหล่ทางลาดยาง Asphaltic Concrete กว้าง 2.50 ม. และมีเกาะกลางแบบร่องน้ำ กว้าง 9.20 ม. ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างตลอดสายทางเขตทางกว้าง 40.00 ม.

       นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวต่อว่า ถนนที่กรมทางหลวงชนบทมาดำเนินการ เป็นการเปิดพื้นที่พัฒนา นครแม่สอด รองรับการขยายตัวด้านการผลิต-และส่งออก อุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นโครงการข่ายถนนผังเมือง ในการลดปัญหาการจราจรติดขัดย่านเขตเมือง นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่จะเชื่อมกับถนนทางหลวง ไปยังสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2. ซึ่งในอนาคตนครแม่สอดคือ ประตูเชื่อม Asean Economics Communit-AEC อินเดีย-ยุโรป และเชื่อมโลก บนเส้นทางสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Corridor -EWEC

        รายงานข่าวแจ้งว่า จังหวัดตาก ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด โดย อ.แม่สอด เป็นประตูการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้เข้มแข็งและเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเมียนมา เมื่อการค้าชายแดน และการลงทุนภาคอุตสาหกรรมขยายตัว กรมทางหลวงชนบทจึงมีความเห็นสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนน 4 สายดังกล่าว

ขอขอบคุณข่าว-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS