ข่าวแม่สอด : นายกฝอ ทำ MOU ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ผลักดันตั้ง มศว.แม่สอด

       ดร.นายกฝอ นครแม่สอด เดินหน้าพัฒนาวิชาการและการศึกษา ทำ MOU ร่วมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลักดันตั้ง มศว. แม่สอด

      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า เทศบาลนครแม่สอด เดินหน้าขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาและวิชาการรวมทั้งการกีฬา โดยก่อนหน้านี้ตนเอง พร้อมนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี ดูแลด้านการศึกษาได้นำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเดินทางไปดูงานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทางเทศบาลนครแม่สอดและ มศว.จะทำบันทึกข้อตกลงร่วม MOU ทางวิชาการ การศึกษาและการกีฬา เพื่อความร่วมมือพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและการกีฬา-การท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นต้น สร้างนครแม่สอด เป็นเมืองน่าอยู่ โดย มศว.จะส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาและขับเคลื่อนเทศบาลนครแม่สอดให้เติบโตตาม MOU เช่นในด้านการศึกษา จะพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรกระบวนทัศน์ และในประเด็นที่สำคัญคือเทศบาลนครแม่สอด เสนอให้ มศว. ได้ยกระดับโพธิวิชชาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแม่สอด และเพิ่ม คณะ สาขา ต่างๆ รวมทั้งสาขาวิชาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น เช่น การตลาด-การค้า-พาณิชย์-และอัญมณี ฯลฯ เป็นต้น โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโพธิวิชชาลัย แม่สอด นั้น ปัจจุบัน มีอาคารสำนักงาน และอาคารเรียน อยู่แล้ว และอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม บนเส้นทางถนนสายตาก-แม่สอด การจัดตั้งจึงสามารถดำเนินการได้ทันทีเพราะมีสถานที่เดิมอยู่แล้ว ในส่วนที่เหลือคือการเตรียมเอกสาร ข้อมูล ศักยภาพ ความพร้อม ฯลฯ นำเสนอเพื่อให้เกิดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแม่สอด โดยเร็ววัน

ขอขอบคุณข่าว-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS