ข่าวแม่สอด : นายกฝอ ประชุม จนท. วางแผนโครงการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่สอด

       ดร.นายกฝอ นครแม่สอด ประชุม ร่วมเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง วางแผน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำระยะต่อเนื่อง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแม่สอด

       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ห้อง AEC สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก- นายณัธนัย ชินสรนันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะทำงาน ประชุมร่วมกับนายช่างใหญ่และวิศวกร เจ้าหน้าจากกรมโยธาธิการ ที่เดินทางมาศึกษาหารายละเอียดและข้อมูล ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่จะเตรียมงบประมาณ มาดำเนินการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมเทศบาลนครแม่สอด

       จากนั้นคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อไปดูสถานที่จริง ในการเตรียมโครงการก่อสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา เขตเทศบาลนครแม่สอด

ขอขอบคุณข่าว-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS