ข่าวแม่สอด : นายกฝอ ผลักดันเพิ่มเงินค่าตอบแทนประธาน-กรรมการ-ผู้สูงอายุ-อสม.

นายกฝอ ผลักดันเพิ่มเงินค่าตอบแทนประธาน-กรรมการ-ผู้สูงอายุ-อสม.

      นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ผลักดันเงินค่าตอบแทนให้ประธานและคณะกรรมการชุมชน -ผู้สูงอายุ ควบคู่เพิ่มเงินเดือน อสม.1,000 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ ประชาชนคนไทย ทั้งประเทศ

      ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เดินทางพบปะประธานและคณะกรรมการชุมชน-อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)- และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ทั้ง 20 ชุมชน เพื่อมอบเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังได้ทำประชาคม ชาวบ้าน เรื่องการขอเพิ่มเงินค่ายังชีพให้ผู้สูงอายุ และ เงินค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมยื่นหนังสือให้ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อให้รัฐบาลและ คสช. ได้ผลักดันและสนับสนุนเงินค่าตอบแทนให้กับประธานและคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลที่ทำงานเหมือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้สูงอายุ เพิ่มเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท เท่ากับ อสม. ที่รัฐบาลได้อนุมัติเพิ่มเงินเดือนให้ อสม. คนละ 1,000 บาท ไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหลายปีนั้นเทศบาลนครแม่สอด ได้ขอให้รัฐบาล เพิ่มเงินเดือนให้ อสม.จาก 600 บาท เป็น 1,000 บาท และรัฐบาล ปัจจุบันได้มีมติอนุมัติ ตั้งแต่เดือนธันวาคม นี้ เป็นของขวัญปีใหม่ ให้ อสม. ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้จึงอยากผลักดันให้กับ ประธานกรรมการชุมชนและ ผู้สูงอายุ ไปด้วย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย เนื่องจากปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น

      ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่าขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ มีการพัฒนาบ้านเมือง อย่างมากมาย รวมทั้งที่สำคัญในเวลานี้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้ ให้กับคนไทยทุกคน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS