ข่าวแม่สอด : นายกฝอ ลงพื้นที่ดูงาน เร่งปรับปรุงถนนลาดยาง-ยกท่อระบายน้ำ

นายกฝอ ลงพื้นที่ดูงาน เร่งปรับปรุงถนนลาดยาง-ยกท่อระบายน้ำ

     นายกฝอ ลงพื้นที่ดูงาน เร่งปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ทริคและยกท่อระบายน้ำ รอบวงเวียนพระพิฆเนศ และโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

     ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมนายกุล เครือวีระ รองเบิ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด- นางโสภา พฤกษาโสภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายศุภกร แสงราช รองเค รองประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด- นายยงยุทธ จาตุย สท.อู๊ด – นายไสว มีเงิน สท.ไหว นายอัศวิน พินิจวงษ์ สท.ตู่ สมาชิกสภาเทศบาลนคร(สท.)แม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง และคนงานเดินทางลงพื้นที่ดูงานครงการพัฒนาเส้นทางถนนรอบวงเวียนเล็กวงเวียนพระพิฆเนศ และถนนโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางในเทศบาลนครแม่สอด ท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) เป็นถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ตริค (ยางมะตอย) อย่างดี พร้อมปรับปรุงยกฝาท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานการก่อสร้าง ถนนกว้างเต็มพื้นที่ขอบถนน 8-10 เมตร ระยะทาง 567 เมตร มาตรฐานการก่อสร้างที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรฐาน

     รายงานข่าวแจ้งว่า ในระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้าง นั้น ได้มีประชาชนไม่เข้าใจวิธีการทำงานซึ่งฝ่ายช่างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามขั้นตอนของโครงสร้างถนน เริ่มตั้งแต่การขุดยกวางท่อระบายน้ำและฝาปิด จากกนั้นจะมีการเทยางแอสฟัลท์ตริค เพื่อให้ถนนเรียบเสมอได้มาตรฐาน ซึ่งระยะทางในการดำเนินโครงการก่อสร้างราดยาง แอสฟัลท์ตริค สายนี้ ระยะทาง ประมาณ 567 เมตร ความกว้างเต็มพื้นที่ขอบถนนไม่น้อยกว่า 8-10 เมตร ซึ่งในวันนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดและเปิดให้บริการสาธารณะ พี่น้องประชาชน ได้อย่างเต็มรูปแบบ และมีมาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก INNnews