นายกฝอ ใช้มาตรการ “นครแม่สอดโมเดล” นำกระสอบทรายสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม

ดร.นายกฝอฯ ใช้มาตรการ “นครแม่สอดโมเดล” นำกระสอบทรายนับแสนลูก สร้างแนวป้องกันน้ำท่วมเทศบาลนครแม่สอด-พร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ติดตั้ง 5 จุด ระบายน้ำออกนอกเมือง หากเกิดฝนตกน้ำทะลักเข้าเมือง-เตรียมความพร้อม สั่งการ คณะผู้บริหาร-สท.-พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ฯ พร้อม 24 ชม.

        ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหาร ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร-นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล-นายถิระยุทธ ฉันติกุล-นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี ทั้ง 4 คน และคณะที่ปรึกษาฯเลขานุการนายก-รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด(สท.) ในแต่ละเขตรับผิดชอบ –นายชาตรี สุขารมณ์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด –ผู้อำนวยการกองการงาน สั่งการให้กองการงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกองช่าง-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-กองช่างสุขาภิบาล-หน่วยป้องกันและบรรเทาภัย(หน่วยดับเพลิง) เทศบาลนครแม่สอด นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ระดมกำลัง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครแม่สอด ในช่วงเกิดฝนตกหนักและมีน้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ ที่ถือว่ามีระดับต่ำเป็นแอ่งกระทะ เวลามีฝนตกหนักจะมีน้ำจากลำห้วยสาขาต่างๆไหลเข้าท่วมในพื้นที่ ทำให้นายกเทศมนตรีนครแม่สอด-คณะผู้บริหาร-สมาชิกสภาเทศบาลฯ –ปลัดเทศบาล-รองปลัด และผู้อำนวยการ กองการงาน ที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อเสนอแนวคิดรูปแบบต่างๆและได้วางมาตรการร่วมกัน

        ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นรูปแบบ “นครแม่สอดโมเดล” โดยมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม มีแผนปฎิบัติ “นครแม่สอดโมเดล” คือ

1.ใช้กระสอบทรายนับ 100,000 ลูก วางเป็นแนวยาวตามเส้นทางถนนเขตเทศบาลนครแม่สอดเขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่ตาว ซึ่งเส้นทางสายนี้จะมีน้ำไหลเข้าท่วม และมีระดับสูง จึงต้องวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วม

2. เตรียมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ อย่างน้อย 5 จุด ไว้ตามจุดต่างๆที่สำคัญ ที่จะมีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งระบายน้ำ ได้ทันที

3.ให้คณะผู้บริหาร-สมาชิกสภาเทศบาล-และเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลมีความพร้อม 24 ชั่วโมง ในการออกปฎิบัติงานหากเกิดน้ำท่วมและลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตามชุมชนต่างๆในทันที

4.ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 24 ชั่วโมง

        ซึ่งแผนปฎิบัติการ “นครแม่สอด โมเดล” จะสามารถป้องกันและช่วยเหลือชาวบ้านหากเกิดน้ำท่วมได้อย่างกระชับ รวดเร็วและฉับไว ทันเหตุการณ์

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน NEWs