ข่าวประชาสัมพันธ์  :  นายกฯอบจ.ตาก เปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับอาเซียน

         วันนี้ (24 ก.พ. 59) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลักสูตรการทำกระเป๋าพลาสติกเดพูพาจ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน จากทุกตำบลในอำเภอเมืองตาก โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสานกระเป๋าพลาสติก การลงลวดลายบนกระเป๋า เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

นายกฯอบจ.ตาก เปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับอาเซียน
นายกฯอบจ.ตาก เปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับอาเซียน

         นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวว่าการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นงานพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้ความสำคัญโดยเฉพาะจังหวัดตาก ที่มีประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากภาคการเกษตร และเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาชนจะต้องเตรียมพร้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งจำเป็นต้องสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับครอบครัวด้วย

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  กรมประชาสัมพันธ์