ข่าวแม่สอด  :  นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำปชช. ร่วมโครงการจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ”

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำปชช. ร่วมโครงการจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ”

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นำชาวนครแม่สอด ประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ นครแม่สอด เมืองน่าอยู่ ในวันเทศบาล 24 เมษายน 2562

      เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 “วันเทศบาล” ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหาร-รองนายกเทศมนตรี-ที่ปรึกษา-เลขานุการนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด-ปลัดเทศบาล-ผู้อำนวยการกอง ฝ่าย หัวหน้าส่วนการงาน ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ประชาชนจิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ นครแม่สอด เมืองน่าอยู่ ในวันเทศบาล 24 เมษายน 2562 โดยประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ในการแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ โดยการปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์นครแม่สอด ประชาชนจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดเก็บขยะ เศษวัสดุบริเวณโดยรอบ พื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม นครแม่สอด เมืองน่าอยู่

     รายงานข่าวแจ้งว่าโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันเทศบาล 24 เมษายน 2562 ชาวเทศบาลนครแม่สอด เป็นประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาสร้างนครแม่สอด เมืองน่าอยู่

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS