ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการ จนท.ส่งน้ำสนามกีฬานานาชาติ-เฝ้าระวังน้ำท่วม

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการ จนท.ส่งน้ำสนามกีฬานานาชาติ-เฝ้าระวังน้ำท่วม

       วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด ได้สั่งการให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

       นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด นำเครื่องสูบน้ำ ไปวางไว้ที่ชุมชนประชารักษ์ ตำบลแม่สอด เพื่อสูบน้ำออก และเติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำ ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ให้เฝ้าระวังน้ำท่วม หากมีน้ำป่าไหลหลาก และน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่สอด บ้านหัวฝายล้นสปิลเวย์ หรือ จุดช่องระบายน้ำล้น ก็จะได้สูบน้ำระบายไปยังแม่น้ำเมย