ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ จนท.ตัดต้นหางนกยูงเหตุต้นพาดสายไฟฟ้า

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ จนท.ตัดต้นหางนกยูงเหตุต้นพาดสายไฟฟ้า

       วันที่ 8 กรกฎาคม  2562  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด สั่งการให้ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  ร่วมงานไฟฟ้ากองช่าง กองช่างสุขาภิบาลนครแม่สอดออกตัดต้นหางนกยูงหน้าโลตัสเล็ก ตามคำร้อง

      เนื่องจากมีคำร้องฯ ต้นหางนกยูงหน้าโลตัสเล็กแม่สอดมีลำต้นพาดผ่านสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ ทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  ร่วมงานไฟฟ้ากองช่าง กองช่างสุขาภิบาลนครแม่สอด จึงได้ดำเนินการปิดเส้นทางสัญจรในบริเวณดังกล่าวเพื่อทำการตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดเศษกิ่งไม้และใบไม้จนแล้วเสร็จ จึงทำการเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรได้