ข่าวแม่สอด  :  นายกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะ ตรวจความเรียบร้อยสนามกีฬานานาชาติ

         นครแม่สอด=ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะ ตรวจความเรียบร้อยสนามกีฬานานาชาติ เตรียมให้บริการสาธารณะ สโมสร สมาคมชมรมกีฬาประเภทต่างๆ มาใช้บริการออกกำลังกาย 1 มีนาคม 2562 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายยงยุทธ จาตุย สท.อู๊ด นายไสว มีเงิน สท.ไหว นายอัศวิน พินิจวงษ์ สท.ตู่ สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด และเจ้าหน้าที่กอง สวัสดิการสังคม กองช่าง กองการศึกษา เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสารภัย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครแม่สอด ได้เดินทางไปตรวจสภาพความพร้อมความเรียบร้อย ของสนามกีฬานานาชาติ เทศบาลนครแม่สอด 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ทั้งไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร ระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ ห้องน้ำ ห้องทำงาน ฯลฯ

         ในการเตรียมเปิดให้บริการสาธารณะกับนักเรียน เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ คณะกรรมการ หอการค้าจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และสมาคมชมรมกีฬาประเภทต่างๆทั้ง สโมสรฟุตบอล ฟุตซอล ชมรมเดินวิ่งแม่สอด ชมรมแบดมินตัน ชมรมวอลเลย์บอล ชมรมเซปักตะกร้อ ชมรมเปตอง ชมรมลอนเทนนิส ชมรมเดินวิ่งลุ่มแม่น้ำเมย ชมรมพัฒนากีฬานครแม่สอด ชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพนครแม่สอดฯลฯ ซึ่งสโมสร สมาคม ชมรม กีฬากรีฑาประเภท ลู่ ประเภทลาน และประเภทต่างๆ จะเข้ามาใช้บริการสนามกีฬานานาชาตินครแม่สอด ซึ่ง ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด คณะผู้บริหาร คณะสมาขิกสภาเทศบาลนครแม่สอด (สท.นครแม่สอด) ฝ่ายบริหารเทศบาล ผู้อำนวยการ กองงาน หัวหน้าส่วนการงานต่างๆ ของเทศบาลนครแม่สอด จะได้เปิดให้ บริการประชาชนเพื่อเป็นบริการสาธารณะ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้มาใช้สนามกีฬาแห่งนี้ร่วมกัน เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายส่งเสริมการพัฒนา ทักษะเทคนิคการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ

         โดยจะเริ่มเปิดในวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยสโมสร สมาคมชมรมกีฬาประเภทต่างๆสามารถมาขอใช้บริการ ได้ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด สร้างสนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดนเทศบาลนครแม่สอดแห่งนี้เป็นสนามกีฬามาตรฐานมีระบบไฟฟ้าระบบเทคโนโลยีและลู่วิ่งยางสงเคราะห์หรือยางตาตั้น ซึ่งจะเป็นสนามกีฬา ที่ใช้แข่งขันในระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติได้เพราะเป็นสนามกีฬาที่มีมาตรฐานสากล เป็นสนามกีฬาที่มีหลากหลายกีฬาที่เล่นได้จุดเดียว #สนามกีฬานานาชาติ #นครแม่สอด #ส่งเสริมการออกกำลังกาย

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  คุณเศรษฐชาติ  แหงมงาม