ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ดันท่อระบายน้ำที่อุดตัน-ดูดโคลนในท่อระบายน้ำ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ดันท่อระบายน้ำที่อุดตัน-ดูดโคลนในท่อระบายน้ำ

       วันที่ 27 มิถุนายน  2562  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด สั่งการให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ดันท่อระบายน้ำที่อุดตัน โรงเรียนมณีไพรสณฑ์ เพื่อให้น้ำในท่อระบายน้ำไหลได้สะดวกไม่อุดตันท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก

       นอกจากนี้นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด ได้สั่งการให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด และกองช่างสุขาภิบาลนครแม่สอดออกดูดโคลนเลนในท่อระบายน้ำบ้านถุงทอง เพื่อให้น้ำในท่อระบายน้ำในหมู่บ้านไม่เกิดการท่วมขัง  หากมีฝนตกหนักน้ำจะได้ไม่ท่วมหมู่บ้าน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก กองสวัสดิการสังคม นครแม่สอด