ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. ขุดลอกผักตบชวาชุมชนสองแคว1

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. ขุดลอกผักตบชวาชุมชนสองแคว1

      วันที่ 7 ตุลาคม 2562  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด กองช่างสุขาภิบาล กองช่าง ทน.แม่สอดออกขุดลอกผักตบชวาชุมชนสองแคว 1 ร่วมกับอำเภอแม่สอด ฉก.ร.14 เรือนจำแม่สอด จิตอาสาอำเภอแม่สอดและชาวชุมชนสองแคว 1เพื่อเตรียมปรับภูมิทัศน์และพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก กองสวัสดิการสังคม นครแม่สอด