ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประกาศขอเป็นจ้าวเหรียญทอง

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประกาศขอเป็นจ้าวเหรียญทอง

ผู้สื่อข่าว AEC อาเซียน NEWS รายงาน : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประกาศขอเป็นจ้าวเหรียญทอง NAKHONMAESOT Arkahcar Games กีฬา ท้องถิ่น ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 – รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ตรวจสนามแข่งขัน ยัน พร้อม 100 %

        เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก และคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาสุโขทัย และคณะอาจารย์ ที่เดินทางมาตรวจสภาพความพร้อมของสนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก และสนามกีฬาอื่นๆ ที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬา NAKHONMAESOT Arkahcar Games 2019 กีฬา ท้องถิ่น ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ที่จะแข่งขันช่วงเวลาประมาณวันที่ 15-25 ตุลาคม 2562 โดยเทศบาลนครแม่สอด จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน 17 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ภาคเหนือ ซึ่งจากการตรวจความพร้อมแล้ว รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาสุโขทัย ยืนยันว่า นครแม่สอด มีความพร้อม ที่จะจัดการแข่งขันได้ ด้วยศักยภาพความพร้อมของสนามที่จะใช้ในการแข่งขันรวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ในพื้นที่ทั้งที่พัก และอื่นๆ

        ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาสุโขทัย กล่าวว่า ในช่วงเวลานี้ จะมีการประสานกับทางเทศบาลนครแม่สอด อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ มาประสานงานเป็นระยะๆ ในการเป็นพี่เลี้ยงของเจ้าภาพ เพื่อให้การแข่งขันสมบรูณ์แบบ โดยเบื้องต้น เห็นว่าสนามมีความพร้อมเกือบ 100 % แล้ว โดยเฉพาะสนามกีฬษกลาง 5 อำเภอชายแดน ได้มาตรฐานมาก

        ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า เทศบาลนครแม่สอดจะทำ MOU กับวถาบันการพลศึกษาสุโขทัย ในเรื่องการพัฒนาการกีฬา ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน โดยจะขอให้มีการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และการอบรมและให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ต้องพัฒนาควบคู่กับการฝึกซ้อมกีฬาทุกประเภท โดยตนเองจะทำหนังสือไปยังอธิบดีกรมพลศึกษาเพื่อขอสระว่ายน้ำมาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬาและการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่นครแม่สอด

        “ในการแข่งขันกีฬา NAKHONMAESOT Arkahcar Games 2019 กีฬา ท้องถิ่น ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ซึ่งเทศบาลนครแม่สอด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน นั้น เทศบาลนครแม่สอด ขอประกาศ ณ.ที่นี่ว่า เทศบาลนครแม่สอด ในฐานะเจ้าภาพ จะขอเป็นจ้าวเหรียญทอง” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวด้วยความมั่นใจและหนักแน่น

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS