ข่าวแม่สอด  : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้รองฯสั่งตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้รองฯสั่งตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า

      วันที่ 6 กันยายน  2562  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ นายอิงครัตน์  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีสั่งการให้พนักงานดับเพลิงร่วมงานไฟฟ้ากองช่างนครแม่สอด นำรถหกล้อกองช่างสุขาภิบาลออกตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้าใกล้กับป้อมตำรวจวัดอรัญเขต บนถนนอินทรคีรี และที่บังโคมไฟตลาดไนท์บาร์ซ่า ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่  ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์จนสวยงาม ทำความสะอาดพื้นที่จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฯทุกนายที่มาช่วยกันทำงานจนแล้วเสร็จ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก กองสวัสดิการสังคม นครแม่สอด