ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ลงตรวจพื้นที่หลังรถบรรทุกสินค้าติดยาวมาจนถึงเขตนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ลงตรวจพื้นที่หลังรถบรรทุกสินค้าติดยาวมาจนถึงเขตนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ลงตรวจพื้นที่ หลังรถบรรทุกสินค้าติดยาวมาจนถึงเขตนครแม่สอด ย่านธุรกิจ​ จี้รัฐเร่งเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่2

       นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ลงตรวจพื้นที่ หลังรถบรรทุกสินค้าติดยาวมาจนถึงเขตนครแม่สอด ย่านธุรกิจ- เตรียมเสนอรัฐบาลเร่งเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 โดยเร็วที่สุด

        เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก และคณะ เดินทางลงพื้นที่บริเวณเส้นทางถนนสายเอเชีย นครแม่สอด-ริมเมย เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ภายหลังได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตรับผิดชอบว่า มีรถบรรทุกสินค้า ทั้งรถเทนเล่อร์-รถบรรทุกใหญ่-กลางและรถบรรทุกขนาดเล็ก ที่จะข้ามไปส่งสินค้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ข้ามแม่น้ำเมย ติดเป็นทางยาวระยะทาง 7-8 กม.จนมาถึงเขตเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งอยู่ในย่านเศรษฐกิจธุรกิจ ส่งผลทำให้การจราจรติดขัด การเดินทางของประชาชนไม่สะดวก มีรถขวางเต็มถนน โดยนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจด้วยตนเองพบว่ารถบรรทุกสินค้าติดยาวมาจนถึงบริเวณสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) และบางช่วงเวลาเลยไปจนถึงหน้าสถานีวิทยุกระจายแห่งแห่งประเทศไทยแม่สอด ระบบ AM บางครั้งถึงหลังโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี หน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดอย่างหนัก

       ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่าปัญหานี้จำเป็นที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไข และตนเองจะเสนอให้รัฐบาลผ่านฝ่ายปกครองจังหวัดตาก เร่งรัดให้เร่งดำเนินการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 โดยเร็วและเร่งด่วนเพื่อการระบายสินค้าที่ต้องรวดเร็ว ระบายการจราจร หากปล่อยให้รถบรรทุกสินค้าติดยาวเช่นนี้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น ไฟไหม้-มีคนเจ็บป่วยรุนแรง ฯลฯ จะต้องใช้เส้นทางคมนาคมเร่งด่วน โดยเปิดถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้โดยเร็ว จึงต้องเร่งเปิดสะพานมิตรภาพฯแห่งที่ 2 และจัดระบบ เส้นทาง ระบบคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งพิธีการทางศุลกากร

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สยามรัฐ/อัศวิน พินิจวงษ์