ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการกองช่าง เร่งแก้ไขถนนเส้นทาง แม่สอด-ค้างภิบาล

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการกองช่าง เร่งแก้ไขถนนเส้นทาง แม่สอด-ค้างภิบาล

      ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการกองช่าง เร่งแก้ไขถนนเส้นทาง แม่สอด-ค้างภิบาล ช่วงกำลังก่อสร้างเส้นทางใหม่ ลดผลกระทบและปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน… คณะผู้บริหาร จึงขออภัย ประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง ที่ไม่ได้รับความสะดวก ในช่วงเวลานี้

      เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างและประสานผู้ประมูลงานก่อสร้าง ตามโครงการการก่อสร้างเส้นทางจากเขตเทศบาลนครแม่สอด เชื่อมกับบ้านค้างภิบาล เขตองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ผ่านโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ถนนแม่สอด-ค้างภิบาล ที่ได้มีการรื้อหน้าดินเพื่อสร้างเส้นทางใหม่ให้ดีขึ้นตามนโยบายการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด แต่เนื่องจากในช่วงนี้ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ผิวการจราจรที่ได้รื้อหน้าดินเพื่อสร้างถนนใหม่เป็นดินโคลน ทำให้รถยนต์ที่สัญจรไป-มา ไม่สะดวก ในช่วงเวลานี้และมีชาวบ้านได้รับผลกระทบ ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเส้นทางใหม่ ซึ่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางการเดินทางเฉพาะกิจก่อนระหว่างก่อสร้าง โดยการให้เจ้าหน้าที่กองช่างได้นำหินคลุกไปเททับถนนที่เป็นดินโคลนจากการเปิดหน้าดินเพื่อสร้างเส้นทางมาตรฐานสายใหม่ของนครแม่สอด ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี-ที่ปรึกษา-เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด พร้อมจะเดินหน้าทำงานเพื่อการพัฒนาให้ “นครแม่สอด” เป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้การพัฒนาศักกยภาพของเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ….นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะผู้บริหาร -สท.นครแม่สอด จึงขออภัย ประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง ที่ไม่ได้รับความสะดวก ในช่วงเวลานี้ เทศบาลนครแม่สอดจะเร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนเส้นทางดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS