ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.สำรวจระดับน้ำตามจุดต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วม

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.สำรวจระดับน้ำตามจุดต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วม

       เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด สั่งการให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการสำรวจระดับน้ำลำห้วยแม่สอด เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วม ซึ่งจากการสำรวจพบว่าน้ำในลำห้วยแม่สอดอยู่ในระดับน้ำปกติ

       และวันที่ 20 มิถุนายน  2562   ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด และ คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่กองช่าง-กองช่างสุขาภิบาล-หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยเฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตอำเภอแม่สอด ซึ่งทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้รายงานปริมาณน้ำฝนในอำเภอแม่สอด ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562 คือ 28 มม. ซึ่งมีปริมาณสูงขึ้น

      จากนั้นหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้ออก  สำรวจระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด พบว่า จากรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากวันก่อน 0.04 เมตร ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด มีความจุ 5.5 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯ 1,948,000 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35.41 เปอร์เซ็นต์ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก 7.33 เมตร หรือ 3,552,000 ลบ.ม.

      โดยในช่วงนี้อำเภอแม่สอดมีฝนตกหนักเกือบตลอดทั้งวันจึงต้องมีการเฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นพิเศษ  เพื่อประเมินและวางแผนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หากเกิดภาวะน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอด

      ในวันนี้ (20มิ.ย.62) ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด ได้สั่งการให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น