ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ จนท.ตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านประชาชน ชุมชนสองแคว2

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ จนท.ตัดต้นไม้ที่ล้มบ้านประชาชน ชุมชนสองแคว2

     วันที่ 9 กรกฎาคม  2562  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด สั่งการให้ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  ตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านประชาชน ชุมชนสองแคว2

      เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านประชาชน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยได้ ทางเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด จึงระดมกำลังตัดต้นไม้ที่ล้มทับตัวบ้าน รวมถึงเก็บกวาดกิ่งไม้และใบไม้จนแล้วเสร็จ พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม