ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.สูบน้ำซอย ส.สิริพัฒน์ เหตุมีน้ำท่วมขัง

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.สูบน้ำซอย ส.สิริพัฒน์ เหตุมีน้ำท่วมขัง

      วันที่ 11-12 กรกฎาคม  2562  ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด สั่งการให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 6×6 นิ้ว ซอย ส.สิริพัฒน์  เนื่องจากน้ำท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในชุมชนตาลเดี่ยว