ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประชุมเอกชนพัฒนานครแม่สอด หัวมังกร-จตุจักรโมเดล

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประชุมเอกชนพัฒนานครแม่สอด หัวมังกร-จตุจักรโมเดล

       เมื่อวันที่ 29 มี.ค.62 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมร่วมผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด- ภาคเอกชน ประกอบด้วย นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล-นายอำนาจ นันทหาร ประธานเครือข่ายธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก- Biz Club SEZ Tak และประธาน Biz Club SEZ ภาคเหนือ-นายพรชัย สิทธิวงษ์ เลขาธิการสมาคมขนส่งจังหวัดตาก-น.ส.ภคพร ลิขิตปราชญ์กุล ผู้จัดการบริษัทจงซิงไท่พัฒนาจำกัด เจ้าของโครงการ BEVERLY HILLE CONDO- นางพรรณทิพย์ ไชยชนะ ประธานเครือข่ายโฮทอปจังหวัดตาก- ผู้แทนภาคสื่อมวลชน นายอำนาจ ยุวพันธุ์ นายสมจิต รุ่งจำรัสรัศมี-นายพิชิต พฤกษาโสภา- ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก- นักธุรกิจ ภาคหอการค้า-ภาคอุตสาหกรรม-และ Biz Club SEZ เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คนที่ห้อง AEC ชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้ง อปท.และภาคเอกชน สาขาต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็น ระดมความเห็น เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ในด้านต่างๆ เพื่อกำหนดและติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการร่วมร่างผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการพัฒนาพื้นที่ และร่วมผลักดันโครงการเมกะโปร์เจ๊กส์ ในโครงการต่างๆ เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระหว่างนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด , โครงการขุดเจาะอุโมงค์สร้างเส้นทางพิเศษระหว่างเมืองและเส้นทางมอเตอร์เวย์ ตาก-แม่สอด ,โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาในพื้นที่นครแม่สอด-โครงการก่อสร้างขยายสนามบินนานาชาติแม่สอด แห่งใหม่-โครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ สร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด) เป็น เมืองหลวงเศรษฐกิจ ตะวันตก พร้อมการเป็นจตุจักรโมเดล โดยการแบ่งโซนต่างๆ เช่นโซนพืชผัก ผลไม้ โซนสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน โซนอัญมณีจิวเวลลี่ โซนอาหารสำเร็จรูปของฝาก และโซน Outtet สินค้าที่ผลิตจากโรงงานในแม่สอด

       ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า อปท.และภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม- หอการค้า- Biz Club SEZ และนักธุรกิจรายใหญ่จะร่วมเสนอขอใช้พื้นที่ 5,000 ไร่ บริเวณข้างมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด เพื่อใช้เป็นพื้นที่ หัวมังกร เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเซ็นเตอร์ของเมืองหลวงเศรษฐกิจตะวันตกนครแม่สอด ที่เป็นเซ็นเตอร์ของโครงการต่างๆเช่นโครงการรถไฟทางคู่ระหว่างนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด , โครงการขุดเจาะอุโมงค์สร้างเส้นทางพิเศษระหว่างเมืองและเส้นทางมอเตอร์เวย์ ตาก-แม่สอด ,โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาในพื้นที่นครแม่สอด ซึ่งจะมีจุดเริ่มและจุดศูนย์กลางที่บริเวณพื้นที่ 5,000 ไร่นี้

       น.ส.ภคพร ลิขิตปราชญ์กุล ผู้จัดการบริษัทจงซิงไท่พัฒนาจำกัด กล่าวว่าแม่สอด เสียโอกาสไปมากแล้ว กับการที่มีนักธุรกิจและนักลงทุนจากจีนมาลงทุนในเขตฝั่งสหภาพเมียนมาร์ ทั้งๆที่นักธุรกิจเหล่านั้นอยากจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด มากกว่า แต่ติดเงื่อนไขข้อกำหนดกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการลงทุน ทั้งๆที่แม่สอดมีความพร้อมมากกว่า โดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัย แต่เราก็สามารถสร้างแม่สอดให้มีรายได้ที่ต่อเนื่องได้ ด้วยการดึงนีกธุรกิจชาวจีนให้นำเงินมาใช้จ่ายในพื้นที่แม่สอด ทั้งการท่องเที่ยว- ธุรกิจบริการ-การช้อปปิ้ง ฯลฯ และในอนาคตหากนโยบายชัดเจน ในข้อกฎหมายก็จะทำให้เกิดการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นมากมาย เช่นคอนโดมีเนียมหรือโครงการหมู่บ้าน ฯลฯ

        รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุม ร่วม อปท -สื่อมวลชน.และภาคเอกชน จะร่วมเสนอ โครงการเมกะโปร์เจ๊กส์ ต่างๆเกี่ยวกับ ประเด็นการพัฒนาพื้นที่ และนำอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจไม่คืบหน้า ต่อรัฐบาลผ่านสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ที่จะเดินทางมา อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สยามรัฐ