ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ เลขาฯ-จนท.สำรวจระดับน้ำและช่วยเหลือประชาชน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ เลขาฯ-จนท.สำรวจระดับน้ำและช่วยเหลือประชาชน

       วันที่ 10 สิงหาคม 2562  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้  นายณัธนัย  ชินสรนันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดในพื้นที่ ปลัดเทศบาล นำกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาลออกดำเนินการสำรวจระดับน้ำและช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด

จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ ตัดต้นไม้ล้มขวางการจราจร ซอยร้านลาบคนเมือง

และได้ช่วยเหลือประชาชนเหตุแบตเตอร์รี่รถหมด จึงได้พ่วงแบตเตอรี่รถเก๋งประชาชน หน้าโรงแรมดวงกมล

จากนั้นได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนเหตุน้ำท่วมขัง จึงได้ส่งกระสอบทรายให้ประชาชนบ้านสองแคว