ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ จนท.ร่วมจิตอาสาจุดสะพานดำและถนนศรีพานิช

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ จนท.ร่วมจิตอาสาจุดสะพานดำและถนนศรีพานิช

       วันที่ 12 สิงหาคม  2562  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้พนักงานทุกกองทุกฝ่ายและทีมดับเพลิง ร่วมจิตอาสาจุด สะพานดำและถนนศรีพานิช

ติดเครื่องสูบน้ำ ส.สิริพัฒน์

จิตอาสาภาคบ่ายล้างถนนชุมชนวัดหลวง