ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงร่วมกับสยามแมคโคร

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงร่วมกับสยามแมคโคร

       เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนครแม่สอดเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟของ บ.สยามแม็คโคร สาขาแม่สอด

ภาพกิจกรรม

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก กองสวัสดิการสังคม นครแม่สอด