ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ จนท.จัดบุ๊ทกิจกรรมเซฟตี้เฟริส

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ จนท.จัดบุ๊ทกิจกรรมเซฟตี้เฟริส

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ จนท.จัดบุ๊ทกิจกรรมเซฟตี้เฟริส ณ โรงงานท็อปฟรอมบราเซียแม่กุ

      เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ออกร่วมจัดบุ๊ทกิจกรรมเซฟตี้เฟริส ความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงงานท็อปฟรอมบราเซียแม่กุ อ.แม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก กองสวัสดิการสังคม นครแม่สอด