ข่าวแม่สอด : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.เข้าตัดต้นไม้ที่ศาลจังหวัดแม่สอด-บ้านพักศาล

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้ จนท.เข้าตัดต้นไม้ที่ศาลจังหวัดแม่สอด-บ้านพักศาล

       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด และเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากองช่างเทศบาลนครแม่สอด ออกตัดต้นไม้ตามคำร้องที่ศาลจังหวัดแม่สอดและบ้านพักศาล เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนมีฝนตกหนักและลมกรรโชกแรง และต้นไม้นั้นอยู่ในแนวที่ใกล้สายไฟฟ้า หากหักโค่นลงมาอาจทำให้สิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้ๆ เกิดความเสียหายได้

       โดยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและไฟฟ้ากองช่างเทศบาลนครแม่สอดได้ตัดแต่งกิ่ง เก็บเศษกิ่งไม้ ใบไม้ รวมถึงทำความสะอาด ดูแลพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามเป็นที่เรียบร้อย.