ข่าวแม่สอด : นายอำเภอท่าสองยางต้อนรับเจ้าหน้าที่สถานทูตเมียนมาเตรียมส่งกลับผู้อพยพกลับ

         “บิ๊กสืบ” นายอำเภอท่าสองยาง ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ สถานทูตเมียนมา ประจำประเทศไทยมาสอบถามข้อมูล ผู้อพยพสมัครใจกลับประเทศ ที่ศูนย์อพยพแม่หละ(แบเกราะ) ชายแดนไทย-เมียนมา เตรียมส่งกลับผู้อพยพ 28 ครอบครัว 108 คน กลับภูมิลำเนา ตามความสมัครใจ

        เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์”บิ๊กสืบ” นายอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้าพื้นที่พักพิง ศูนย์อพยพชาวกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมาบ้านแม่หละ หรือชาวกะเหรี่ยงศูนย์อพยพแบเกราะ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ และ เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย ในโอกาสมาทำการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลผู้หนีภัยการสู้รบที่แสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยสมัครใจ จำนวน 28 ครอบครัว 108 คน ระหว่างวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่พักพิง ศูนย์อพยพบ้านแม่หละ (แบเกราะ) ซึ่งจะได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งกลับผู้อพยพไปยังสหภาพเมียนมา ต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS