ข่าวแม่สอด : นายอำเภอท่าสองยางนำ อส.-ชาวกะเหรี่ยง กำจัดขยะในแม่น้ำลำคลอง

       “บิ๊กสืบ นายอำเภอท่าสองยาง” นำ อส.และ ผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่หละ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด กำจัดขยะและสิ่งกีดขวางการระบายน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง หรือเส้นทางน้ำ

      เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ “บิ๊กสืบ” นายอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก สั่งการให้นายปรีดา ฟุ้งตระกูลชัย ปลัดอำเภอท่าสองยาง ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้าพื้นที่พักพิงศูนย์อพยพ บ้านแม่หละหรือบ้านแบเกราะ ชายแดนไทย-เมียนมา ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง นำกำลังพล อาสาสมัคร(อส.) ที่ประจำการพื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่หละ จำนวน 32 นาย และ ผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่หละ(แบเกราะ) จำนวน 300 คน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด กำจัดขยะและสิ่งกีดขวางการระบายน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง หรือเส้นทางน้ำ ณ ลำห้วยแม่ออกรู ม.9 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ตามนโยบายรัฐบาล

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก  AEC อาเซียน NEWS