ข่าวแม่สอด : นายอำเภอท่าสองยางร่วมชาวบ้านแม่จวาง สร้างฝายมีชีวิตลำห้วยแม่จวาง

      “บิ๊กสืบ นายอำเภอท่าสองยาง” ร่วมชาวบ้านแม่จวาง สร้างฝายมีชีวิตลำห้วยแม่จวาง

      เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์”บิ๊กสืบ” นายอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จวาง ส่วนราชการ กลุ่มจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่บ้านแม่จวาง ที่ได้ร่วมกันจัดสร้างฝายมีชีวิต ที่ลำห้วยแม่จวาง หมู่ที่ 8 บ้านแม่จวาง ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนร่วมใจกันเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ การกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค รวมถึงการรักษาระบบนิเวศน์ ทั้งดิน น้ำ ป่า โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก  AEC อาเซียน NEWS