นายอำเภอท่าสองยาง–จนท.เข้าดำเนินการปราบปรามตัดทำลายพืชเสพติด(ฝิ่น)

นายอำเภอท่าสองยาง–จนท.เข้าดำเนินการปราบปรามตัดทำลายพืชเสพติด(ฝิ่น)

        8 มี.ค.2562 นายประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภอท่าสองยาง สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ประกอบด้วยปลัดอำเภอ สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.ท่าสองยาง ที่ 4 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด.ที่ 344 , เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.4 แม่อุสุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่อุสุ เข้าดำเนินการปราบปรามตัดทำลายพืชเสพติด(ฝิ่น) ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.ท่าสองยาง ปี 2562 ในพื้นที่บ้านมอโก้คี หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน 1 แปลง พิกัด 47QMU 230422 ระวาง 6441 เนื้อที่ประมาณ 2 งาน ลักษณะของต้นฝิ่นความหนาแน่นเฉลี่ยตารางวาละ จำนวน 80 ต้น อยู่ในระยะออกดอกและผล ความสูงประมาณ 100 ซ.ม. และมีร่องรอยการกรีดไปแล้วประมาณ 20 % พร้อมพบของกลางปีนไทยประดิษฐ์ จำนวน 2 กระบอก ณ บริเวณแปลงฝิ่น โดยไม่พบผู้กระทำผิด จึงได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่และทำลายต้นฝิ่น และนำของกลางส่ง พงส.สภ.ท่าสองยาง เพื่อดำเนินคดีต่อไป

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพโดย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก, เศรษฐชาติ แหงมงาม