ข่าวแม่สอด  :  นายอำเภอพบพระ เตรียมจัดงานวันเกษตรพบพระ 25-29 ม.ค.60

AEC อาเซียน NEWS…ตาก=”บิ๊กสงค์ นายอำเภอพบพระ” เตรียมจัดงานวันเกษตรพบพระ

         นายประสงค์ หล้าอ่อน บิ๊กสงค์ นายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก กล่าวว่า อ.พบพระ ได้มีการประชุมและสรุปเตรียมการจัดเตรียมงาน”วันเกษตรอำเภอพบพระ”ประจำปี 2560 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2560 ณ บริเวณลานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิม ม.9 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งผลิต ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของอำเภอพบพระ /ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กำหนดกิจกรรม 5 วัน มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

1. วันที่ 25 ม.ค.2560. กิจกรรมประกวดพืชผลทางการเกษตร / การแสดงเทิดพระเกียรติฯ ของนักเรียน
2. วันที่ 26 ม.ค .2560 กิจกรรมจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร/ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่10 /แสดงวัฒนธรรมประเพณี
3. วันที่ 27 ม.ค .2560 กิจกรรมวิ่งารทอน มินิฮาทมาลาทอน / การแสดงสถานศึกษาในพื้นที่
4. วันที่ 28 ม.ค .2560 กิจกรรมปั่นจักรยานชมสวนเกษตร/การแสดงดนตรีนักร้องลูกทุ่ง
5. วันที่ 29 ม.ค.25 60 กิจกรรมการแสดงวงดนตรีของนักร้องสตริง / การออกสลากกาชาด เป็นต้น โดยวันเกษตรพบพระ จะจัดเป็นประจำทุกปี ในพื้นที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  AEC อาเซียน News