นายอำเภอแม่ระมาดตรวจเยี่ยม รร.ขุนห้วยแม่ท้อ ถูกพายุฝนและลูกเห็บถล่ม

ข่าวแม่สอด ตาก-นายอำเภอแม่ระมาด ตรวจเยี่ยม รร.ขุนห้วยแม่ท้อ ถูกพายุฝนและลูกเห็บถล่มอาคารพังยับ มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น

นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก-นายปรีชา เก่งกล้า ปลัดอาวุโส อ.แม่ระมาด-นายเกรียงศักดิ์ บุญตาปวน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงั่ พร้อมคณะ รวมทั้ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ได้เดินทางไปที่โรงเรียนขุนห้วยแม่ท้อ ตำบลสามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ที่ถูกพายุฝนและลูกเห็บขนาดใหญ่พัดถล่มเสียหาย หลังคาพัง ทั้งที่ในห้องเรียน บ้านพักครูและอาคารที่พักนักเรียนบ้านไกลเสียหายอย่างหนักตามข่าวที่เสนอไปแล้ว โดยนายอำเภอแม่ระมาดและคณะ ได้ไปเยี่ยมเยือน ครู-อาจารย์ นักเรียน ของโรงเรียนพร้อมมอบเงินและสิ่งของเพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นจำนวนหนึ่ง และได้ทำการตรวจสอบความเสียหาย ของอาคารเรียน บ้านพักครู หอพัก นักเรียนบ้านไกล ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน 255 คน มีเด็กพักนอน 45 คน. โดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 600,000.บาท เป็นอย่างน้อย และได้มีการซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย ชั่วคราวไปก่อน โดยย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารเรียนที่พอใช้การได้ชั่วคราว และเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำงบประมาณมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้ถาวรต่อไป อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนได้มีการร้องขอความช่วยเหลือประชาชนทั่วไปผ่านทางโซเซียลและสื่อออนไลน์เพื่อขอให้เร่งทำการช่วยเหลือนักเรียนโดยด่วน

ก่อนหน้านี้ได้เกิดวาตภัยพายุฝนตกหนักมีลูกเห็บขนาดใหญ่ตกใส่หลังคาโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ รวมทั้งบ้านพักครูที่พักนักเรียนโรงเรียนบ้านไกล ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เสียหายอย่างหนักหลายหลัง ทำให้คณะครู-อาจารย์ นักเรียน และ บุคลากรของโรงเรียนได้ขอให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมช่วยเหลือนักเรียนและครูของโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด ที่ประสบวาตภัย อาคารเรียน บ้านพักครูและนักเรียนได้รับความเสียหายทั้งหมด ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งซ่อมแซมโดยเฉพาะหลังคา ให้มีที่หลบฝนเพราะจากนี้ไปจะฝนตกทุกวัน

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน NEWS