ข่าวแม่สอด : นายอำเภอแม่สอดแก้รถติด จัดระบบการจราจรใหม่ถนนสายหลัก นครแม่สอด-ริมเมย

นายอำเภอแม่สอดแก้รถติด จัดระบบการจราจรใหม่ถนนสายหลัก นครแม่สอด-ริมเมย

ดีเดย์ 20 มิ.ย.62 เข้มงวดระบบจราจร ห้ามจอดรถบรรทุกสินค้า เส้นทางหลัก – อนุญาตให้จอดรอ ทำพิธีการศุลกากรข้ามแดน ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติฯตัดใหม่ สาย(จฉ) หน้าศูนย์เอ๊กซ์เรย์สินค้า -X-RAY เท่านั้น- ส่งผลคมนาคมคล่องตัว


       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สั่งการให้ นายกิตติมศักดิ์ สีเดือน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 แม่ตาวมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด พร้อม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง- อาสาสมัคร (อส.) อ.แม่สอด-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด-และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดระบบการจราจรถนนสายหลัก นครแม่สอด-ริมเมย ทำให้วันนี้การจราจรและระบบคมนาคมคล่องตัวขึ้นมาก จนรถไม่ติดแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ ได้ปฎิบัติตามข้อตกลงร่วมในการประชุม ภาครัฐ-เอกชน และส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ดีเดย์ 20 มิถุนายน 2562 จัดระบบการขนส่งและการจราจร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

       การจัดระบบคมนาคมและการจราจรภายหลังที่เกิดปัญหารถบรรทุกสินค้าข้ามแดนไทย-เมียนมา ติดเป็นทางยาว เส้นทางสายหลัก จากเขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ไปจนถึงเชิงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ทำให้นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก- ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด-ด่านศุลกากรแม่สอด-ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ด่านแม่สอด)-แขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก ฯลฯ ได้ร่วมกันหารือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้รถบรรทุกติดยาวซ้ำซาก จึงมีประกาศ ออกมาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป (วันนี้)

        โดยแจ้งประชาสัมพันธ์กติกาการเดินรถข้ามแดนจุดด่านตรวจพรหมแดนฝั่งอำเภอแม่สอด จ.ตาก ประเทศไทยไปส่งสินค้าที่ฝั่งจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ โดยให้ผู้ขับขี่รถบรรทุก ทุกๆคน และผู้ประกอบการทุกๆราย ทราบถึงข้อมูลข่าวสารตามมติฯที่ประชุมร่วม ทุกฝ่าย ได้ทราบและปฏิบัติตามกติกา การเดินรถและจอดรถที่ถนนตัดใหม่ สาย(จฉ)ถนนเฉลิมพระเกียรติ ฯ หน้าศูนย์เอ๊กซ์เรย์สินค้า -X-RAY เส้นทางของ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก กรมทางหลวงชนบท เพื่อรอติดต่อรับเอกสารประกอบการสำแดงรายการนำส่งสินค้าให้ครบ 100% จากบริษัทชิ๊บปิ้งผู้บริการ ของแต่ละบริษัท ที่ทำพิธีการเอกสารในการข้ามแดน ให้เรียบร้อยทุกขั้นตอนก่อน จึงจะมีสิทธิขับรถบรรทุกออกมาสู่ถนนสายหลัก(ถนนสายเอเชีย) โดยในที่ประชุมมีมติฯ อนุโลมให้มาจอดต่อแถวตอนเรียง1 แถวเดี่ยวเท่านั้น ห้ามมิให้จอดริมทางข้างทางบนถนนหรือช่องอื่นนอกจากการต่อแถวขึ้นสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ซึ่งจะอนุญาตให้มีแค่แถวเดียวบนถนนสายหลักมุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแดน ที่สะพานมิตรภาพ ฯ แห่งที่1 ในเขตพื้นที่ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบรรเทาแก้ไขปัญหาลดผลกระทบจากความแออัดสะสมจำนวนมากของรถบรรทุกสินค้ารอข้ามสะพานในแต่ละวันให้เป็นไปในทิศทางแบบเดียวกันทั้งหมด ที่ประชุมจึงมีมติขอความร่วมมือจากทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของแต่ละบริษัทขนส่ง รวมทั้งประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่ด้านการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

      รายงานข้าวแจ้งว่า ที่ประชุมยังมีมติ ว่า ในช่วงเวลา 20.30- 05.00 น. ช่วงเวลาที่ปิดด่านพรมแดน แม่สอด-เมียวดี และยังไม่มีการเปิดด่านพรมแดนฯ นั้น ห้ามผู้ประกอบการรถบรรทุก ทุกคันจอดรอบนเส้นทางสายหลัก นครแม่สอด-ริมเมย จาก หน้าสนามบินนานาชาติแม่สอด ถึงเชิงสะพานมิตรภาพ 1 โดยในช่วงเวลานี้จะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตลอดเวลา หากยังฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบใบอนุญาต และการเข้มงวดระบบการจราจร หากยังฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายทันที สำหรับรถบรรทุกที่ได้รับเอกสาร การข้ามแดนถูกต้องครบถ้วน จะสามารถมาจอดบริเวณถนนสายหลัก ได้ ในช่วงเวลา 05.00 น.หรือช่วงที่เป็นเวลาเปิดด่านได้แล้ว

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สยามรัฐ
ขอขอบคุณภาพ จาก เฟส Kitimasak Aek Seeduan