ข่าวแม่สอด : นายอำเภอแม่สอดและคณะ ลงพื้นที่ศาลเจ้าพ่อพะวอ สร้างแลนมาร์ค

นายอำเภอแม่สอดและคณะ ลงพื้นที่ศาลเจ้าพ่อพะวอ สร้างแลนมาร์ค

       นายอำเภอแม่สอด นำทีมคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอชุดใหม่ ลงพื้นที่บริเวณศาลเจ้าพ่อพะวอสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบบริเวณศาลเจ้าพ่อพะวอสร้างแลนมาร์คให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้บันทึกความทรงจำ

        ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อพะวอบนถนนระหว่างสาย แม่สอด – ตาก  นายชัยพฤกดิ์ เชียนธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด นำทีมคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอชุดใหม่ เดินทางลงพื้นที่บริเวณศาลเจ้าพ่อพะวอสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนม่าร์  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบบริเวณศาลเจ้าพ่อพะวอสร้างแลนมาร์คให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้บันทึกความทรงจำ สืบเนื่องจากนายธนยศ  ปานขาว ประธานมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอและนายยรรยง  กุนาคำ เลขานุการได้มีคำสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่น จึงทำให้ตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิและเลขานุการว่างลงประกอบกับกรรมการตำแหน่งอื่นๆ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี  เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ จึงมีการเปลี่ยนแปลงประธานมูลนิธิและคณะกรรมการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งในระหว่างปี 2559 ถึงปี 2560ที่ผ่านมา ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและกรรมการอื่นๆไปยังจังหวัดแล้ว แต่ไม่ได้มีการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดดังกล่าวแต่อย่างใด

     นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการพร้อมการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นและได้มีการลงพื้นที่ในครั้งนี้   เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามขึ้นและจัดระเบียบบริเวณ ศาลนาคปรก บนศาลเจ้าพ่อพะวอ เรื่องของการดูแลทำความสะอาดในด้านต่างๆ

     เรื่องของร้านค้าภายในบริเวณศาล เรื่องตู้บริจาคและต้นผ้าป่า เรื่องของอาคารอิ่มบุญ เรื่องงานบวงสรวงประจำปีและเรื่องการบูรณะศาลา 9 เหลี่ยม สร้างแลนมาร์คให้กับประชาชนผู้ที่ศรัทธาและผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาได้บันทึกภาพไว้ในความทรงจำ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก sanook.com