ข่าวแม่สอด : นายอำเภอแม่สอด-คณะ-ผู้ใหญ่เอก-จนท.หลายหน่วยงานบรรเทาปัญหารถติดเป็นวันที่3

นายอำเภอแม่สอด-คณะ-ผู้ใหญ่เอก-จนท.หลายหน่วยงานบรรเทาปัญหารถติดเป็นวันที่3

        วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ,คณะทำงาน ,ผู้ใหญ่เอก  กิตติมศักดิ์  สีเดือน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าสายลวด ,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน, เจ้าหน้าที่ อส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ  เข้าจัดระเบียบรถบรรทุก  เพื่อบรรเทาปัญหารถติดในชั่วโมงเร่งด่วนบนถนนสายเอเชีย ทางไปตลาดริมเมย  เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปทำงานของประชาชน และเด็กนักเรียนให้ไปโรงเรียนได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

       โดยวันนี้เป็นปฏิบัติการจัดระเบียบรถบรรทุกวันที่ 3 ซึ่งโดยปกติวันพุธจะมีรถบรรทุกมาก ทั้งนี้หากการจัดระเบียบได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ  อาจจะมีการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหารถติดบนถนนสายเอเชีย ทางไปริมเมยได้อย่างยั่งยืน จนกว่าสะพานแห่งที่ 2 จะเปิด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ลงตรวจพื้นที่หลังรถบรรทุกสินค้าติดยาวมาจนถึงเขตนครแม่สอด

 

       ซึ่งทาง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก   จะเสนอให้รัฐบาลผ่านฝ่ายปกครองจังหวัดตาก เร่งรัดให้เร่งดำเนินการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 โดยเร็วและเร่งด่วน  เพื่อการระบายสินค้าที่รวดเร็ว แก้ปัญหาจราจร รวมถึงการจัดระบบ เส้นทาง ระบบคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งพิธีการทางศุลกากร

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สมศักดิ์  คำบัวไหล
ขอขอบคุณภาพ (นายอำเภอแม่สอด) จาก 77ข่าวเด็ด
ขอขอบคุณภาพ (นายกเทศมนตรีนครแม่สอด) จาก AEC อาเซียน NEWS