ข่าวแม่สอด : นายอำเภอแม่สอด-นายกฝอ-จนท.ประชุมร่วมพัฒนาพื้นที่ 3,000 ไร่

นายอำเภอแม่สอด-นายกฝอ-จนท.ประชุมร่วมพัฒนาพื้นที่ 3,000 ไร่

      เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก-นายอำเภอแม่สอด ประชุม ร่วม นายกเทศมนตรีนครแม่สอด- ผอ.ทส.-นายก อบต.-ผอ.รพ.แม่สอด-ผบ.เรือนจำแม่สอด ร่วมพัฒนาพื้นที่ 3,000 ไร่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) เพื่อการ บริการประชาชน

      เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชุมร่วมกับ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก-นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอำเภอแม่สอด- นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก- นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก-นายดิเรก สุขเกษม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด และทีมผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด- อบต.แม่ปะ- เรือนจำ -โรงพยาบาล และฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ที่ห้องทำงานนายอำเภอแม่สอด ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จ.ตาก ทั้งนี้เพื่อร่วมหารือแนวทางการใช้พื้นที่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ บริเวณใก้ลมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร-แม่สอด ถนนสายเอเชีย สายตาก-แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน 3,000 ไร่ โดยประมาณ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ และการใช้พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชน โดยการใช้พื้นที่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการบริการประชาชน

      โดยเบื้องต้นจะมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับส่วนราชการต่างๆ เช่นเทศบาลนครแม่สอด- ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด-โรงพยาบาลอำเภอแม่สอด-เรือนจำอำเภอแม่สอด-อบต.แม่ปะ ฯลฯ โดยที่ประชุมจะได้มีการนำเสนอขอใช้พื้นที่ต่อนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับรัฐบาลต่อไป ซึ่งพื้นที่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ต้องใช้เพื่อการบริการสาธารณะ และประชาชน

      รายงานข่าวแจ้งว่า ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะผู้บริหาร รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ยังได้ ถือโอกาสนี้ อวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2562 นายอำเภอแม่สอด อีกด้วย

      วันเดียวกัน ได้มีการประชุมเพื่อความร่วมมือ ในการพัฒนา นครแม่สอด กับเมืองแม่ปะ โดยมีการจับมือพัฒนาพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และพัฒนาเศรษฐกิจ

      ที่ห้องประชุม AEC สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก และคณะ ประชุมร่วมกับนายมานพ ยะเขียว นายก อบต.แม่ปะ นายอารีย์ เดวี พาณิชย์จังหวัดตาก ร่วมจับมือพัฒนาพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และพัฒนาเศรษฐกิจ โดยคณะนายก อบต.แม่ปะ และพาณิชย์ จ.ตาก ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2562 นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมมอบกระเช้าและของที่ระลึก ปีใหม่ซึ่งกันและกัน Happy New Year 2019

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS