ข่าวแม่สอด  :  ผู้ว่าตากฯ และนายอำเภอแม่สอด ตรวจสถานที่จัดงานพระราชพิธีฯ

         นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงสำรวจพื้นที่ในการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในจังหวัดตาก ณ เขื่อนภูมิพล โดยติดตามแผนการดำเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละส่วน พร้อมเน้นย้ำในเรื่องของการประดับตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสม มีความสะอาดเรียบร้อย และจัดกองอำนวยการความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างดีที่สุด

         ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดและอำเภอพิจารณาคัดเลือกวัดหรือสถานที่เหมาะสมในการจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานศึกษา และสถานที่สำคัญ เป็นต้น โดยกำหนดการถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 25–29 ตุลาคม 2560

         อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นายธนยศ ปานขาว  นายอำเภอแม่สอด  พร้อมด้วยนายพัชรพล มั่นปาน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และปลัดเทศบาลนครแม่สอด  ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าสถานที่ คือ  วัดดอนแก้ว ซึ่งจะใช้ในการจัดงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ของอำเภอแม่สอด  ณ วัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

         จังหวัดตาก  จึงได้กำหนดสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน ณ เขื่อนภูมิพล บริเวณเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง อ.สามเงา โดยจะเริ่มดำเนินการจัดสร้างวันที่ 8 ก.ย. 2560 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค. 2560 ในส่วนของสถานที่จัดงานได้มอบหมายให้เขื่อนภูมิพลและส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ พร้อมเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนที่จะหลั่งไหลเข้ามาถวายดอกไม้จันทน์ด้วย

         สำหรับเขื่อนภูมิพลแห่งนี้ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2496 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า “เขื่อนยันฮี” ถือเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งและเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระปรมาภิไธยให้ใช้เป็นชื่อ “เขื่อนภูมิพล” เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2504 และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2507

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่สอด,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก