น้ำตกปางมโนราห์ สายน้ำของคนแม่สอดที่ไม่มีวันเหือดแห้ง

น้ำตกปางมโนราห์ สายน้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้ง….ชาวแม่สอดไม่เคยลืม

        วันนี้ หาก ท่าน ผ่านไป-มา ถนนสายตาก-แม่สอด ขาขึ้นไปเมืองตาก ก่อนถึงศาลเจ้าพ่อพะวอ 2 กม. ทางขวามือ หรือทางซ้ายมือขาลงมาแม่สอดผ่านศาลเจ้าพ่อพะวอ ประมาณ 2 กม. เราจะพบเห็นสายธารแห่งหนึ่งที่ไหลลงมาจากภูเขา มีน้ำไหลตลอดทั้งปีไม่มีหยุด…นั่นคือน้ำตกปางมโนราห์ น้ำตกดั่งเดิมของชาวแม่สอด ในยุคกว่า 50 ปีก่อน….น้ำตกปางมโนราห์ คือแหล่งท่องเที่ยวของคนแม่สอด ที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติในยุคนั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวและความศักดิ์สิทธิ์ ที่ในโบราณกาลเชื่อกันและเล่าขานสืบต่อๆกันว่าเจ้าแม่มโนราห์ มีปางที่พำนักอยู่ที่น้ำตกแห่งนี้ แม้จวบจนวันนี้ก็ยังคงมีน้ำไหลมาจากยอดเขาตลอดทั้งปี…นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์….วันนี้น้ำตกปางมโนราห์ถูกถมทับแล้วเมื่อ กว่า 50 ปีก่อน ด้วยต้องมีการพัฒนาเส้นทางสายตาก-แม่สอด ในยุคนั้น จำเป็นต้องตัดเส้นทางผ่านน้ำตกและทับทับจนกลายเป็นตำนานของน้ำตกปางมโนราห์จนทุกวันนี้…และจะเห็นได้ว่าใครที่ขับรถผ่านไป-มาจะแวะ กินน้ำ อาบน้ำและใช้น้ำที่ตกลงมาจากภูเขา ซึ่งน้ำเย็นฉ่ำชื่นใจมาก…บางคนว่านั่นคือน้ำมนต์ทิพย์….น้ำตกปางมโนราห์สายน้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้ง สายน้ำของคนแม่สอด

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน News