ข่าวแม่สอด : น้ำท่วมโรงสูบน้ำดิบส่งผลให้น้ำหยุดไหลทั่วเขตเทศบาลนครแม่สอด

น้ำท่วมโรงสูบน้ำดิบส่งผลให้น้ำหยุดไหลทั่วเขตเทศบาลนครแม่สอด

แม่น้ำเมยระดับสูงอย่างรวดเร็ว ท่วมโรงสูบน้ำดิบ ส่งผลมอเตอร์ไม่สามารถสูบน้ำมาใช้ได้ หยุดไหลทั่วเขตเทศบาลนครแม่สอด

      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 จากการที่พายุฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ขณะนี้แม่น้ำเมย ที่กั้นพรมแดนไทย-เมียนมาร์ อ.แม่สอด จ.ตาก และอำเภอชายแดน ทั้ง อ.พบพระ-อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก มีระดับน้ำสูงขึ้น และสีของน้ำจะขุ่นแดง เกิดอุทกภัย และแม่น้ำเมยได้ท่วมโรงสูบผลิตน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ที่บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ทำให้โรงสูบน้ำของการประปาไม่สามารถสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาได้ ประกอบกับน้ำขุ่นแดง ทำให้การประปาส่วนภูมิภาคแม่สอด ต้องลดการจำหน่ายน้ำ เหลือ 50 % ทำให้น้ำประปาในเขตเทศบาลนครแม่สอดหยุดไหลทั้งเมือง การประปาแม่สอดได้เร่งประสานกับการประปาส่วนภูมิภาค เขต 10 นครสวรรค์เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเข้ามาช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา โดยการยกเครื่องสูบน้ำที่ถูกน้ำท่วมให้สูงขึ้น คาดว่าจะใช้เวลาในการซ่อมแซมแก้ไข ภายใน 24 ชั่วโมง

      นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด จังหวัดตาก แจ้งว่าขณะนี้แม่น้ำเมยมีปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆ การประปาแม่สอดมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ 50% เพื่อย้ายมอเตอร์ โรงสูบขึ้นหนีน้ำ ทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณพื้นที่สูง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบดำเนินการจ่ายน้ำทันที ขออภัยในความไม่สะดวก ของประชาชน ผู้ใช้น้ำ

ขอขอบคุณข้อมูล จาก  AEC อาเซียน NEWS