ข่าวแม่สอด : “บิ๊กบัค ผกก.สภ.แม่สอด ” ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและปฐมนิเทศน์

       “บิ๊กบัค ผกก.สภ.แม่สอด ” ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและปฐมนิเทศน์แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่ สภ.แม่สอด จำนวน 31 นาย- – ทั้งด้าน สืบสวน-ปราบปราม-จราจรและยาเสพติด- เดินหน้า โรงพัก 4.0 มุ่งสถานีตำรวจอาเซียน ASEANAPOL Chiefs of Police Conference – ASEANAPOL Conference

       พ.ต.อ.ภาสกร กลั่นหวาน “บิ๊กบัค” ผกก.สภ.แม่สอด จ.ตาก ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและปฐมนิเทศน์แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่ สภ.แม่สอด จ.ตาก โดยในครั้งนี้มีข้าราชการตำรวจใหม่ เข้ามาบรรจุแต่งตั้งจำนวน 31 นาย ตามคำสั่ง ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามแต่งตั้งตำรวจระดับรองสารวัตรจนถึงชั้นประทวน โดยในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ สภ.แม่สอด ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจรุ่นใหม่ วัยหนุ่ม รุ่นยังบลัด ยศ.นายสิบตำรวจ มาประจำสถานี ตั้งฝ่ายสืบสวน-ฝ่ายป้องกันและปราบปราม รวมทั้งงานจราจร และยาเสพติด โดยมีการประชุมมอบนโยบาย ที่ห้องประชุม สภ.แม่สอด

       พ.ต.อ.ภาสกร กลั่นหวาน “บิ๊กบัค” ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก ยังได้มอบนโยบายจัดสรรตำแหน่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ได้รับคำสั่งให้โยกย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่ สภ.แม่สอด ตามคำสั่ง ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามแต่งตั้งตำรวจระดับรองสารวัตรจนถึงชั้นประทวน โดยในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ สภ.แม่สอด ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจรุ่นใหม่ วัยหนุ่ม รุ่นยังบลัด ยศ.นายสิบตำรวจ มาประจำสถานี ตั้งฝ่ายสืบสวน-ฝ่ายป้องกันและปราบปราม รวมทั้งงานจราจร ประมาณ 20 นาย จาก 31 นายโดยตำรวจหนุ่มกลุ่มยังบลัดรุ่นใหม่ จะมาเสริมทัพตำรวจ สภ.แม่สอด ในการปฎิบัติงาน ด้านงานสืบสวน-ปราบปราม อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทำงาน 24 ชั่วโมง สมกับตำรวจ สภ.แม่สอด ตำรวจยุค AEC ฉับไว ทันเหตุการณ์และคล่องตัว รวมทั้งการบริการประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจยุคใหม่ กลุ่มยังบลัด สภ.แม่สอด มี ชุดสืบสวน- ชุดปราบปรามและงานจราจร ครบทุกกลุ่มงาน เดินหน้าโรงพัก 4.0 สถานีตำรวจอาเซียน ASEANAPOL Chiefs of Police Conference – ASEANAPOL Conference Conference ตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
– ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการชายแดนและแก้ปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงของประเทศ
– ยุทธศาสตร์ สร้างความเชื่อมโยง ด้านการท่องเที่ยว การบริการ และการลงทุน กับประเทศในสมาชิกอาเซียน
– ยุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั้งในและนอกอาเซียน 
– ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการทำงาน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS