ข่าวแม่สอด : “บิ๊กสืบ” ประชุมซ้อมแผนควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ Flu A(H1)

       “บิ๊กสืบ” ประชุมซักซ้อมแผนควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ Flu A(H1) ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.ท่าสองยาง

       เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ “บิ๊กสืบ” นายอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก เป็นประธานประชุมโครงการซ้อมแผนป้องกันโรคไข้หวัดนก ชายแดนคู่ขนาน ไทย-เมียนมาร์ ที่โรงพยาบาลอำเภอท่าสองยาง โดยในรอบปี 2560 นี้ จังหวัดตากพบผู้ป่วยเสียชีวิต ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ Flu A(H1) จำนวน 4 รายประกอบกับอำเภอท่าสองยางอยู่ในพื้นที่ชายแดน ไทย-เมียนมา ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนก จึงได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมกลุ่มผู้เกี่ยวข้องจำนวน 100 คนประกอบด้วย ทีมจากโรงพยาบาลอำเภอท่าสองยาง ทีมจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง หน่วยงานความมั่นคง หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง และศูนย์พักพิงผู้อพยพ แม่หละ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการประสานการปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและสามารถควบคุมป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ Flu A(H1) ไม่ให้แพร่ระบาด ในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS