ข่าวทั่วไป  :  บุรีรัมย์เจอสภาวะภัยแล้งคุกคามต่อเนื่อง ล่าสุด งดสูบน้ำเพื่อการเกษตร

         วันนี้ (5 มี.ค.59) สภาวะภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์ยังคุกคามอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง สำนักงานชลประทานที่ 8 ซึ่งดูแลบริหารการจัดการลำน้ำมูล 3 จังหวัด มี จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์บางส่วน ได้สั่งให้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ 3 แห่ง และขนาดเล็กอีกกว่า 10 แห่ง งดการจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะนาปรัง

          หลังปริมาณน้ำในลำน้ำมูลลดต่ำอยู่ในขั้นวิกฤต หากเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา แต่ให้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสูบส่งไปยังแหล่งน้ำลำคลองตามธรรมชาติ และสระกลางหมู่บ้านที่กักเก็บน้ำไว้เพื่อผลิตประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือตามที่ประชาชนร้องขอเท่านั้น เพราะเกรงว่าจะประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง

บุรีรัมย์เจอสภาวะภัยแล้งคุกคามต่อเนื่อง ล่าสุด งดสูบน้ำเพื่อการเกษตร

          อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ฝายยางที่อยู่ในความดูแลของมูลกลางในพื้นที่ 3 จังหวัด ที่มีอยู่ 4 แห่ง และเขื่อนระบายน้ำอีก 1 แห่ง รวม 5 แห่ง ยังมีน้ำเหลือกักเก็บเพียงพอใช้ในการอุปโภคบริโภคไปจนถึงเดือนพฤษภาคม หรือจนถึงฤดูฝน หากมีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ใช้น้ำดังกล่าวด้วย

         นายคำรณ เตียตระกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง สำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลเสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ขณะนี้ทางมูลกลางได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยัง อบต.เทศบาลทุกแห่งที่อยู่ติดลำน้ำมูลในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ ป้องกันการเกิดปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำ

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  Manager.co.th