ข่าวแม่สอด  :  บ้านหมื่นฤาชัย อ.พบพระ ท่วมแล้ว ต้องใช้เรือหางยาวในการเดินทาง

         ชาวบ้านในหมู่บ้านหมื่นฤาชัย ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ต้องใช้เรือหางยาวในการสัญจร เดินทางไปมา ระหว่างหมู่บ้าน เนื่องจากถนนเชื่อมเส้นทางสายต่าง ๆ ถูกน้ำท่วมหลายแห่ง ซึ่งสถานการณ์ที่บ้านหมื่นฤๅชัย(เส้นทางไปบ้านมอเกอร์ไทย) ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก พบว่าไม่สามารถสัญจรได้ โดยเฉพาะที่บริเวณวังปลา บ้านหมื่นฤาชัย พบระดับน้ำต้นแม่น้ำเมยสูงล้นตลิ่งหลังเกิดฝนตกหนัก

         ขณะที่ นายประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สั่งการให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลัง อาสาสมัคร(อ.ส.) อุ้มผาง ร่วมกับกองร้อยทหารราบที่ 1423 ฐานปฏิบัติการ ตำรวจตระเวนชายแดน( ตชด.) ที่ 3472 บ้านเลตองคุ หรือหมู่บ้านกะเหรี่ยงละทธิฤาษีผมยาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลแม่จัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลแม่จัน และราษฎรในพื้นที่ ทำการปรับปรุงคอสะพานข้ามห้วยแม่ตะลอ ช่วงเส้นทางบ้านเปิ่งเคลิ่ง – มอตาลัว บ้านเลตองคุ ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนคอสะพานขาด จากที่ฝนตกหนัก เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ชั่วคราว ทั้งนี้ หากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติและสามารถนำเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่ได้ จะได้ดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานให้มีความคงทนถาวรต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  http://www.innnews.co.th/