ข่าวแม่สอด  :  ปกากะญอ จ.ตาก ร่วมงาน #โครงการผลิตภัณฑ์ OTOP

AEC อาเซียน NEWS…ปกากะญอ ชาวดอย จ.ตาก ร่วมงาน #โครงการผลิตภัณฑ์ OTOP =โอทอปไทยสู่ประชาคมอาเซียน AEC

           ในการดำเนิน #โครงการผลิตภัณฑ์ OTOP โอทอปไทยสู่ประชาคมอาเซียน AEC กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอปกากะญอ โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภายในบ้าน จากผ้าทอปกากะญอ โดยนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งกรุงเทพ และต่าง จังหวัดวร่วมกับกลุ่มทอผ้าปกากะญอ จากอำเภอต่างๆ 5 อำเภอ ชายแดนไทย=เมียนมา ของจังหวัดตาก ได้แก่ อ.แม่สอด อ.อุ้มผาง อ.พบพระ อ. แม่ระมาด และอ. ท่าสองยาง รวม 40 คน ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีนายประยุทธ เจริญทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  AEC อาเซียน NEWS