ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรเล่นสวนน้ำฟรี! 5 ท่าน  รอบที่ 1

มูลค่ารางวัลละ 220 บาท (รอบที่ 1)

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล คือ

  1. นวรัตน์ ไวยรัชพานิช
  2. ศุภกานต์ แร่เพชร
  3. ญิ๋งตอง พรนภา
  4. Ka Tai
  5. Aeo Noppol

*ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้สามารถเข้ามารับบัตรรางวัลได้ที่ ร้าน พี.เอ็น.พี.กรุ๊ฟ  (ข้างร้านจัมปิ้น เลยโรงพักแม่สอด)*

โทร.055-543211

แผนที่

ขั้นตอนการมารับบัตร

  1. โชว์เฟสในมือถือ หรือ กรณีไม่ได้พกมือถือมา มีบริการคอมพิวเตอร์ให้เข้าเฟส เพื่อยืนยันตัวตน
  2. เซ็นรับบัตร และถ่ายรูปเพื่อยืนยันการรับบัตร
  3. สงวนสิทธิ์การมารับบัตรภายใน 7 วัน (หากไม่มารับจะถือว่าสละสิทธิ์แล้วจะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีรายถัดไป)

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน:  Funnyworldสวนน้ำเคลื่อนที่