ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรเล่นสวนน้ำฟรี! 5 ท่าน  รอบที่ 2

มูลค่ารางวัลละ 220 บาท (รอบที่ 2)

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลรอบที่ 2 คือ

 1. Patinya Kanjanakongka
 2. WOs Flowers
 3. ณิชนันทน์ วิเศษ
 4. ตู่ แสนสิงห์
 5. Peerapat Saengkaew

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลรอบที่ 1 (วันที่ 16 -8-60) คือ

 1. นวรัตน์ ไวยรัชพานิช
 2. ศุภกานต์ แร่เพชร
 3. ญิ๋งตอง พรนภา
 4. Ka Tai
 5. Aeo Noppol

*ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้สามารถเข้ามารับบัตรรางวัลได้ที่ ร้าน พี.เอ็น.พี.กรุ๊ฟ  (ข้างร้านจัมปิ้น เลยโรงพักแม่สอด)*

โทร.055-543211

แผนที่

ขั้นตอนการมารับบัตร

 1. โชว์เฟสในมือถือ หรือ กรณีไม่ได้พกมือถือมา มีบริการคอมพิวเตอร์ให้เข้าเฟส เพื่อยืนยันตัวตน
 2. เซ็นรับบัตร และถ่ายรูปเพื่อยืนยันการรับบัตร
 3. สงวนสิทธิ์การมารับบัตรภายใน 7 วัน (หากไม่มารับจะถือว่าสละสิทธิ์แล้วจะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีรายถัดไป)

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน:  Funnyworldสวนน้ำเคลื่อนที่