ข่าวแม่สอด : ประกาศ! การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด วันนี้น้ำอาจไม่ไหลในบางพื้นที่

ประกาศ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด

……………………………………………………………………..

                 ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ได้ทำการดับไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนสายไฟแรงสูงที่ขาดสาเหตุจากกิ่งต้นโพธิ์หน้าวัดท่าสายโทรเลขหักล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงขาดหลายต้น  เป็นเหตุทำให้การผลิตน้ำประปามีการสะดุดไม่สามารถจ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำได้ตามปกติ  มีผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อนตั้งแต่ริมเมย  ตำบลท่าสายลวด  ถนนสายเอเชีย  ตำบลแม่ปะ  และตำบลแม่สอดทั้งหมด  สำหรับโซนสูง วงเวียน บ้านเหนือ หมู่บ้านแม่สอดวิลล่า อู่ช่างชือ อาจจะมีผลกระทบถึงน้ำไม่ไหล ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 นี้

                ดังนั้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด จึงขออภัยผู้ใช้น้ำประปาบริเวณดังกล่าว  และขอให้ผู้ใช้น้ำกักเก็บน้ำไว้ในในยามที่น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล  และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด จะรีบดำเนินการจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำตามปกติ ต่อไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

                 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

(นายกมล  ประดุงรุก)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพจากเฟส หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์ บุญจันทร์