ประกาศ: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด

ประกาศ: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด

เรียน ผู้ใช้น้ำ

       เนื่องด้วย 3 -4 วันนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ได้ทำการหยุดจ่ายน้ำบ่อยครั้ง เนื่องจาก มีการก่อสร้างขยายผิวถนนของกรมทางหลวงบริเวณหน้าสถานีวิทยุ Am แม่สอด ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการย้ายแนวท่อดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จึงเป็นเหตุให้มีท่อเมนจ่ายน้ำขนาด 200 มม. ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด แตกบ่อยครั้งประกอบกับมีภัยธรรมชาติฝนตกหนักพายุเข้า ทำให้ดินสไลค์มาโดนท่อแตกหลุด ทำให้พื้นที่จ่ายน้ำบริเวณพื้นที่ ถนนสายเอเชีย-สองแคว 1-2 หมู่บ้าน ส.สิริพัฒท์ หมู่บ้านตาลเดียว หมู่บ้านมารวย บ้านสันทราย ชุมชนป่าสักหลังอบต.แม่ปะ ซอย ราษฎ์บูรณะ และตลาดวัว น้ำไม่ไหล ณ ปัจจุบันนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ได้ทำการซ่อมท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะมีการ ปรับเปลี่ยนการจ่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำบริเวณเบื้องต้นที่กล่าวไว้ใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่วันนี้ 27 มี.ค.2562 เป็นต้นไป หากบริเวณพื้นที่น้ำไหลแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ขอให้ผู้ใช้น้ำได้ทำการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงนี้ด้วย เพราะการจ่ายน้ำใหม่ในพื้นที่ต้องใช้เวลาปรัปแรงดันกันพอสมควรไม่สามารถทำได้โดยเร่งด่วน เพราะอาจทำให้ท่อแตกได้ ส่วนในพื้นที่บริเวณใดน้ำยังไม่ไหลภายในวันที่ 28-29 มี.ค.2562 ให้โทรมาแจ้งได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ตามเบอร์ที่แจ้ง 055-563510/055-563001 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด จะได้ส่งช่างเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและเร่งหาทางจ่ายน้ำให้เป็นปกติต่อไป การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด จึงขออภัยมา ณ.โอกาสนี้
หมายเหตุ การปรับเปลี่ยนการจ่ายน้ำอาจจะกระทบในการใช้น้ำในพื้นที่ ที่แจ้งไว้เบื้องต้น หากน้ำไหลแล้วควรมีการสำรองน้ำไว้ใช้ด้วย

ขอขอบคุณ หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์  บุญจันทร์ ,การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด
ภาพ คมชัดลึก